Stappenplan ROHO kussen instellen

Een stappenplan om een ROHO kussen eenvoudig en goed in te stellen.

Decubitus is een groot probleem voor veel mensen met een mobiliteitsbeperking. Om decubitus op de korte en lange termijn te voorkomen is het belangrijk hier voortdurend rekening mee te houden tijdens de dagelijkse activiteiten en daarnaast de juiste anti decubitus hulpmiddelen op een goede manier te gebruiken. Een goed ingesteld ROHO kussen geeft optimale bescherming, zowel preventief als curatief, tegen doorliggen, zitten en kan hierbij in belangrijke mate een positieve bijdrage leveren. Hoe bepaal je nu de hoeveelheid lucht voor de individuele gebruiker teneinde een optimale drukverdeling voor het gehele zitoppervlak onder alle omstandigheden te creëren.

7 Stappen

  1. Pomp het ROHO kussen op totdat de cellen in onbelaste toestand bol staan. Zorg ervoor dat bij de Quadtro Select de groene knop aan de voorzijde is ingedrukt.
  2. Leg het kussen met het ventiel/gele koordje aan de linker kant van de (rol)stoel.
  3. Laat de gebruiker plaatsnemen op het kussen, zoveel mogelijk in het midden en achterin de (rol)stoel.
  4. Schuif met uw hand, vingers naar de onderzijde, tussen het diepste botuitsteeksel en de onderlaag. Het diepste botuitsteeksel is een van de 2 zitbeenknobbels. U kunt dit vergemakkelijken door het been van de gebruiker licht op te tillen.
  5. Voel door het bewegen van de vingers richting de onderlaag hoeveel ruimte er tussen de zitbeenknobbel en de onderlaag zit. Deze ruimte mag ca 1,5 cm, een gemiddelde vingerdikte, bedragen.
  6. Als de ruimte tussen de zitbeenknobbel en de onderlaag meer dan 1 vingerdikte bedraagt, laat u het kussen langzaam leeglopen door het ventiel rustig een stukje open te draaien. De gebruiker zinkt dan meer in het kussen. Draai het ventiel dicht als de ruimte tussen de zitknobbel en de onderlaag 1 vingerdikte bedraagt.
  7. Druk vervolgens de rode knop in als het een Quadtro Select betreft, teneinde optimale stabiliteit te creëren.
Het kussen is nu goed afgesteld en er hoeft nu niets meer aan te gebeuren. Check elke dag of de rode knop nog is ingedrukt, het ventiel dicht staat en er nog voldoende lucht in het kussen zit. Opnieuw afstellen hoeft alleen bij twijfel en als er te weinig lucht in het kussen zit. Doorgaans pas na ca 3 maanden.

In deze ROHO instructiefilm worden bovenstaande stappen ook uitgelegd