Orthopedie

orthopedie

Wat is orthopedie?

Het woord orthopedie kan worden samengesteld uit het Griekse orthos (recht) en paedos (kind). Hierdoor werd oorspronkelijk onder orthopedie dan ook vertsaan "de kunst om bij kinderen afwijkingen van het lichaam te voorkomen en te corrigeren". Wanneer je in plaats van paedos het Griekse Pedes gebruikt kan het ook betekenen "recht op de voet".

Het ontstaan

De eerste orthopedische hulpmiddelen zijn terug te lijden tot de Egyptenaren waar al krukken en spalken werden gebruikt.
De grootste ontwikkelingen zijn echter gemaakt in de 19e en 20e eeuw, zowel op diagnostisch, operatief en materiaalgebied.

Het huidige werkgebied

De de ontwikkelingen in de 19e en 20e eeuw zoals de narcose, het gipsverband, cardol als ontsmettingsmiddel, röntgenstralen, fysiotherapie, bloedtransfusie en de toediening van antibiotica. heeft het werkgebied van de Orthopedie verbreed, voornamelijke op het vlak van de orthopedische chirurgie. De orthopedisch chirurg behandelt alle aandoeningen die te maken hebben met het steun- en bewegingsapparaat.
Daarnaast vallen onder orthopedische hulpmiddelen:orthopedische (maat)schoenen, inlays (steunzolen), prothesen, orthesen (zoals braces, bandages, spreidbroekjes, redressiehelm, korsetten etc.), therapeutisch elastische (steun)kousen en mobiliteit (zoals wandelstokken, rollators, rolstoelen en looprekken).