Wmo Hulpmiddelen

wmo hulpmiddelenDe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulpmiddelen en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen en het hulpmiddel langer nodig hebben dan zes maanden. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten voeren de Wmo uit en iedere gemeente legt andere accenten.

Voor wie?

Iedereen met een beperking, handicap of langdurige ziekte kan in principe een rolstoel, scootmobiel of ander hulpmiddel in (bruikleen) krijgen van de gemeente in het kader van de Wmo, mits u zelfstandig, in een verzorgingshuis of een woonvorm voor gehandicapten (bijvoorbeeld een gezinsvervangend tehuis) woont.

Hoe kom ik in aanmerking voor de Wmo?

Heeft u niet langer dan 26 weken een voorziening nodig, dan heeft u geen recht op een Wmo-voorziening. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Wmo. Elke gemeente stelt hiervoor zelf voorwaarden vast. De gemeente kan u vragen mee te werken aan een onderzoek om te beoordelen welke voorziening in uw geval nodig is. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door een eigen deskundige van de gemeente of bijvoorbeeld via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Als u eenmaal weet waar u recht op hebt, kunt u kiezen:
> u kunt de voorziening rechtstreeks conform de WMO van de gemeente krijgen. Er komt dan bijvoorbeeld iemand langs als hulp in de huishouding.
> of u kunt kiezen om het hulpmiddel aanschaffen met een Persoons Gebonden Budget (PGB). Hiermee kunt u zelf kiezen waar u uw hulpmiddelen aanschaft, dus bijvoorbeeld bij Orthocor.nl en kunt u dus ook kiezen voor een andere rollator of rolstoel dan het model dat in het basispakket van uw gemeente zit.

Waar kan ik een Wmo-voorziening aanvragen?

Bij uw gemeente kunt u de Wmo aanvragen. Veel gemeenten hebben een speciaal Wmo-loket voor vragen en advies. Meestal zult u een aanvraagformulier in moeten vullen. Behalve uw naam en adres moet u soms de hoogte van uw inkomen invullen. Dit is nodig om uw eigen bijdrage te kunnen berekenen. Daarnaast moet u invullen of u ook AWBZ-zorg krijgt. Als u zowel voor de Wmo als voor de AWBZ een eigen bijdrage moet betalen, gaat de eigen bijdrage van de Wmo voor.

Hier volgt een lijst* van hulpmiddelen die geleverd kunnen worden via de gemeente

 • Scootmobiel
 • Brommobiel (incidenteel)
 • Rolstoel
  Een rolstoelvoorziening moet u in staat stellen u zelfstandig, zittend te verplaatsen in en om de woning, medemensen te ontmoeten en sociale verbanden aan te gaan
 • Wandelwagens
 • Hulpaandrijving voor de rolstoel
 • Driewielfiets (met hulpmotor)
 • Fiets met hulpmotor (incidenteel)
 • Rolstoelfiets
 • Douchestoel
 • Toiletstoel
 • Douchbrancard
 • Douchewagen
 • Douchestretcher
 • Toiletverhoger
 • Aangepast toilet
 • Tillift, verrijdbaar en plafondlift
 • Sta-lift
 • aanpassingen in de woning zoals een traplift of een verhoogd toilet
* Deze lijst is niet volledig en kan per gemeente in detail verschillen.

Meer info over de WMO regeling:
Rijksoverheid Wmo
Antwoord op Wmo
Wmo Zorgwijzer